Metoda Callana

Co to jest?

To metoda, która wykorzystuje naturalny proces przyswajania języka.
Oznacza to, że słuchacz uczy się angielskiego tak, jak uczył się języka ojczystego.

Na czym polega ta metoda?

Kursant najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się go rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie powtarzając, opanowuje wymowę. Dopiero później przystępuje do nauki czytania i pisania. Spośród czterech aspektów nauki języka, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie – mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Metoda Callana nie tylko wymaga od ucznia ciągłej uwagi, ale także zmusza go do mówienia – pytaniom nie ma bowiem końca. Nauczyciel zasypuje klasę pytaniami i nie wiadomo, kiedy zostanie się zapytanym, co powoduje, że uczeń jest skoncentrowany przez 60 sekund na minutę.

Jak szybko i jak często?

Niezwykle ważnym aspektem Metody jest także styl prowadzonych zajęć, a szczególnie szybkość, z jaką lektor mówi do słuchaczy oraz regularne powtórki. Lektorzy mówią z prędkością około 200-240 słów na minutę.

 Po pierwsze, zapobiega to znużeniu podczas lekcji – słuchacz jest skoncentrowany w każdej minucie zajęć. 

Po drugie, ucząc się rozumienia wypowiedzi formułowanych z tak dużą prędkością, słuchacz nie będzie miał później problemów ze zrozumieniem języka potocznego, gdyż w przeciętnej rozmowie pada zaledwie około 160 słów na minutę. 

Metoda ta polega również na regularnym powtarzaniu materiału. Każda lekcja jest powtarzana, dopóki nie zostanie opanowana przynajmniej w 70%.

Cztery razy szybciej? Żaden problem!

Podstawową zaletą tej metody jest to, że uczeń słyszy czterokrotnie więcej angielskich słów i zwrotów w czasie 50-cio minutowej lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. Dzięki temu ma również więcej czasu na mówienie i uczy się czterokrotnie szybciej, niż za pomocą metod tradycyjnych.

Co zyskasz dzięki nauce tą metodą?

Kursant zamiast uczyć się 350 godzin (4 lata akademickie), w celu osiągnięcia poziomu Cambridge Preliminary, może go zdobyć po około 100 godzinach nauki Metodą Callana, a poziom egzaminu Cambridge First Certificate po około 200 godzinach, w przeciwieństwie do metody tradycyjnej, podczas której zajęłoby to 700-800 godzin.